Normeringen en subsidies

Certificaten

De Rentalite Premium Power LED is CE, TUV, UL,CUL, LM79 gecertificeerd

 

NEN-EN 12464-1

De huidige norm voor parkeergarages NEN-EN 12464-1 kan worden bereikt met de Premium Power LED armaturen, LED verlichting voor parkeergarages. Om te voldoen aan de huidige norm voor parkeergarages (NEN-EN 12464-1) kunt u de Premium Power LED armaturen als volgt positioneren: een PPL 150cm-30W per 2 parkeervakken, parallel aan de rijbaan halverwege het parkeervak. En een PPL150cm-30W per 2 parkeervakken midden boven de rijbaan. Dit geldt voor rijbanen met een breedte van ca. 5 tot 7 meter. De eis is gemiddeld 75 lux op de rijbanen en parkeervakken. De helling banen moeten overdag een lux level behalen van 300 lux en 's nachts 75 lux.

 

NEN-EN 2443

De NEN-EN 2443 geeft functionele en prestatie-eisen voor parkeerterreinen en parkeer- en stallinggarages voor personenauto's, De parkeerterreinen en de parkeer- en stallinggarages zijn bestemd voor auto's die vallen binnen de definitie van de maatgevende auto. De LED parkeergarage armaturen van Rentalite, PremiumPower LED, kan voldoen aan deze norm. De eis voor de NEN-EN 2443 is 40 lux op de rijbanen en parkeervakken en een gelijkmatigheid van 0,5.

 

ESPA

De European Standard Parking Award (ESPA) norm houdt  in dat de parkeergarage krijgt punten per onderdeel waarop de garage beoordeeld wordt. Om in aanmerking te komen voor de award, moet een minimaal voorgeschreven aantal van 160 punten uit een maximum van 300 worden behaald op de hiervoor genoemde elementen.

Als de garage voldoende punten scoort wordt de ESPA award uitgereikt met vermelding van het jaartal van de keuring. De eigenaar/exploitant kan na een aantal jaren de garage laten herkeuren voor een nieuwe ESPA-award. De PremiumPower LED armaturen, parkeergarage verlichting, dragen bij aan het verkrijgen van de ESPA norm.

 

Energie Investeringsaftrek

De Energie Investeringsaftrek (EIA)- Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de 'gewone' investeringsaftrek.
De overheid wil met de EIA het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Het budget voor 2012 is € 151 miljoen. Als het EIA-budget overschreden wordt, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit besluit wordt in de Staatscourant en op deze website gepubliceerd. Door gebruik te maken van PremiumPowerLED armaturen van RentAlite maakt u aanspraak op de EIA.

 

Meer informatie?

wilt u meer informatie, vul dan het onderstaande formulier in

 
+31 (0)53 7 555 333
Volg ons op